Sản Phẩm Vipesco

Thuốc Trừ Ốc

VINICLO 700WP

VINICLO 700WP

VINICLO 700WP

VINICLO 700WP

VINICLO 700WP

VINICLO 700WP

Hoạt chất: Niclosamide

Đặc điểm:
- Viniclo 700WP có tác động qua hệ hô hấp và hệ tiêu hoá
- Viniclo 700WP ít độc cho người và gia súc, độc cao cho cá.

Công dụng:
Viniclo 700WP diệt trừ ốc bươu vàng.

Cách dùng:
Liều lượng 250g/ha pha với 400l. Pha 5g thuốc/8 lít, phun 5 bình cho 1000 m 2. Phun trước hoặc ngay sau khi sạ giống, ruộng phải đủ ẩm.

Chú ý:
- Không sử dụng trong ruộng có nuôi cá, ao hồ có thuỷ sản
- Không phun cho lúa sạ ngầm
- Khi thấy ốc xuất hiện phải phun thuốc ngay.

Qui cách:
Gói 35g x 320 gói / thùng

danh sách sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

https://vipesco.com.vn/
https://vipesco.com.vn/catalog/view/theme/