Thư Viện Vipesco

Audio

Hướng dẫn

01

Hướng dẫn: Sử dụng Virigent 800WG trừ bọ trĩ, bù lach trên lúa

02

Hướng dẫn: Sử dụng thuốc Fuji-One 40EC trừ đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông trên lúa

03

Hướng dẫn: Sử dụng thuốc Vibamec 1.8Ec và 3.6 EC trong quy trình trồng rau an toàn

04

Hướng dẫn: Sử dụng Vibamec 1.8EC trừ sâu xanh, sâu khoang hại rau muống

05

Hướng dẫn: Sử dụng thuốc Viappla 10WP trừ rầy nâu

06

Hướng dẫn: Sử dụng thuốc Fuji-One 40EC trừ đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông trên lúa

07

Hướng dẫn: Sử dụng thuốc Vicarben 50SC trừ bệnh thán thư trên cây xoài

08

Hướng dẫn: Thuốc trừ sâu vibamec 1.8 EC

09

Hướng dẫn: Vicarben 50SC trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su

10

Hướng dẫn: Vimogreen chất kích thích sinh trưởng

11

Hướng dẫn: Viniclo 700WP trừ ốc bươu vàng

12

Hướng dẫn: Vimatrin 0.6L trừ sâu tơ hại rau cải

Chuyên đề

01

Chuyên đề: Bệnh sương mai và héo vàng trên cây dưa leo

02

Chuyên đề: Sử dụng thuốc trừ sâu dạng hạt

03

Chuyên đề: Biện pháp trừ sâu bệnh hại rau

04

Chuyên đề: Dùng thuốc trừ sâu sinh học bảo vệ môi trường

05

Chuyên đề: Diệt trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá

06

Chuyên đề: Diệt trừ nhện hại trên cây trồng

07

Chuyên đề: Bệnh nứt trái xoài

08

Chuyên đề: Sâu tơ gây hại trên rau họ thập tự

09

Chuyên đề: Bệnh phấn trắng trên cây cao su

10

Chuyên đề: Thuốc kích thích paclo 15WP, 10SC trên cây ăn trái

11

Chuyên đề: Trừ bệnh hại hoa cúc

12

Chuyên đề: Thúi đột và thúi trái non trên rau ăn trái

Hỗ trợ

01

Hỗ trợ: Bệnh chấm nâu nhỏ (bệnh ghẻ lõm) trên cây có múi như cam quýt

02

Hỗ trợ: Biện pháp phòng trừ sâu xanh da láng trên cây hành

03

Hỗ trợ: Rệp sáp bông trên cây cà phê

04

Hỗ trợ: Sử dụng thuốc trừ cỏ lá rộng

05

Hỗ trợ: Bệnh chảy nhựa gốc cây hoa anh đào

06

Hỗ trợ: Diệt trừ rầy khi gieo sạ không đồng loạt

07

Hỗ trợ: Sử dụng thuốc trừ cỏ trên lúa

08

Hỗ trợ: Lúa lem lép hạt

09

Hỗ trợ: Bệnh đốm vàng trên cây họ bầu bí

10

Hỗ trợ: Cách pha trộn thuốc

11

Hỗ trợ: Bệnh tiêm đọt sần - chấm nhỏ trắng trên lúa

12

Hỗ trợ: Sâu đục cành trên vườn cam

13

Hỗ trợ: Phòng trừ bồ hóng rầy nhảy trên lá bông xoài

Video

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam lên sàn chứng khoán HOSE ngày 19-08-2015

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam lên sàn chứng khoán HOSE ngày 19-08-2015

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm VITANIL 60EC

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm VITANIL 60EC

Quảng cáo Mix Perfect 525SC

Quảng cáo Mix Perfect 525SC

THUỐC TRỪ CỎ VIBUTA 62EC

THUỐC TRỪ CỎ VIBUTA 62EC

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG VISEN 20SC

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG VISEN 20SC

THUỐC TRỪ CỎ COMPASS 60OD

THUỐC TRỪ CỎ COMPASS 60OD

THUỐC TRỪ CỎ VIFISO 300EC

THUỐC TRỪ CỎ VIFISO 300EC

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

https://vipesco.com.vn/
https://vipesco.com.vn/catalog/view/theme/