Thư Viện Vipesco

Audio

Hướng dẫn

01

Hướng dẫn: Sử dụng thuốc Fuji-One 40EC trừ đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông trên lúa

02

Hướng dẫn: Sử dụng thuốc Vibamec 1.8Ec và 3.6 EC trong quy trình trồng rau an toàn

03

Hướng dẫn: Sử dụng Vibamec 1.8EC trừ sâu xanh, sâu khoang hại rau muống

04

Hướng dẫn: Sử dụng thuốc Fuji-One 40EC trừ đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông trên lúa

05

Hướng dẫn: Thuốc trừ sâu vibamec 1.8 EC

06

Hướng dẫn: Viniclo 700WP trừ ốc bươu vàng

07

Hướng dẫn: Vimatrin 0.6L trừ sâu tơ hại rau cải

Chuyên đề

01

Chuyên đề: Bệnh sương mai và héo vàng trên cây dưa leo

02

Chuyên đề: Dùng thuốc trừ sâu sinh học bảo vệ môi trường

03

Chuyên đề: Thuốc kích thích paclo 15WP, 10SC trên cây ăn trái

Video

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam lên sàn chứng khoán HOSE ngày 19-08-2015

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam lên sàn chứng khoán HOSE ngày 19-08-2015

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm VITANIL 60EC

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm VITANIL 60EC

Quảng cáo Mix Perfect 525SC

Quảng cáo Mix Perfect 525SC

THUỐC TRỪ CỎ VIBUTA 62EC

THUỐC TRỪ CỎ VIBUTA 62EC

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG VISEN 20SC

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG VISEN 20SC

THUỐC TRỪ CỎ COMPASS 60OD

THUỐC TRỪ CỎ COMPASS 60OD

THUỐC TRỪ CỎ VIFISO 300EC

THUỐC TRỪ CỎ VIFISO 300EC

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

https://vipesco.com.vn/
https://vipesco.com.vn/catalog/view/theme/